کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

دوشنبه مورخ ۳۰/۹/۹۴ مراسم دیدار در منازل عزیزان رزمنده جهادگر کاشان آقایان سید حسین یدالهی ، موسی کیخا ، غلامرضا ابراهیمی ، محمد میرزایی، ماشااله اسماعیلی و علی حقیقت برگزار ش در این جلسه ضمن خوشحالی و مسرت به خاطریی دوران دفاع مقدس پرداختند . در این دیدارها آقایان حاج حسین نوری ، دلیری ، رفیعی ، عاشوری ، شاهنگی ، گرانمایه از اصفهان حضور داشتند.

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان