کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

جلسه ماهانه هیات مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر شهرستان کاشان وآران بیدگل  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه مصادف با شب میلاد مبعث حضرت رسول اکرم  با حضور تمامی اعضا و مدیریت محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس کافی زاده در دفتر کانون تشکیل گردید .پس از تلاوت قرآن کریم ابتدا  دبیر اجرایی کانون به ارائه


جلسه هیات مدیره کانون سنگرسازان کاشان

گزارش عملکرد کانون پرداخت و بعد از آن مدیرعامل محترم کانون در رابطه با راه اندازی سایت کانون و ثبت کانون مطالبی را بیان داشتند . دیگر اعضا هیات مدیره نسبت به کارهای فرهنگی تابستان سال جدید و اعلام نظر در حیطه کاری خود بیانات مبسوطی ارائه دادند . در پایان قرار شد جلسه آینده کانون با حضور نماینده منتخب شهرستانهای کاشان وآران و بیدگل جناب دکتر ساداتی نژاد برگزار شود