کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

همزمان با سالروز  قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نشستی با حضور اعضا هیات مدیره کانون سنگر سازان بی سنگر کاشان، آقای مهندس صدقگو مسئول واحد ایثارگران مدیریت جهاد کشاورزی و آقای وحید دعاخوان نماینده شاخه جوانان کانون با جناب آقای درخشان پور پژوهشگر ارزشمند دفاع مقدس در محل کار ایشان تشکیل شد.

در این نشست ابتدا مهندس صدقگو ضمن معرفی اعضای حاضر در جلسه، خلاصه ای از برنامه های فرهنگی مدنظر کانون در حوزه دفاع مقدس را ارائه دادند و دکتر چیت سازیان عضو هیات مدیره کانون نیز گزارشی از فعالیتهای فرهنگی سالهای گذشته کانون را بیان نمودند.

در ادامه این نشست حاج محمد درخشان پور پژوهشگر دفاع مقدس ضمن تحلیل و تشریح ابتکارات مربوط به حوزه اطلاع رسانی و رسانه، گزارش مختصری از فعالیتهای و اقدامات خویش طی سالهای گذشته ارائه کرده و راهکارهای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان را بررسی نمودند.

در بخش پایانی این نشست، از فعالیتهای و زحمات این برادر بزرگوار تقدیر و تجلیل شد و تقاضای همکاری با کانون کاشان مطرح گردید  که مورد استقبال ایشان واقع شد.