کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان برگزار میکند.

مشهد مقدس – رفت وبرگشت ۷ روزه – سوئیت آپارتمان – وسیله با اتوبوس – فاصله تا حرم ۵ دقیقه – تاریخ های ۵ و ۱۸ و۲۵ مرداد – ۳۰۰هزار تومان – پرداخت در ۷ قسط -تلفن تماس ۰۹۱۳۲۷۷۳۸۷۴