کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شهید سید علی ابهری 

در سال ۵۸/۵/۱۰ با شروع جنگ تحمیلی به عضویت جهاد سازندگی در آمد. پس از درگیری های کردستان  به جبهه جنوب رفت و به گروه فرمانده شهید سید حسین علم الهدی پیوست ، ایشان در عملیات هویزه از ناحیه شکم مجروح شد و پس از بهبود در کنار یارانش شهیدان معمار ، سید مصطفی حسن زاده و سردار علی فضلی درحصر آبادان به مدافعین فیاضیه آبادان ملحق شد . وی به همراه این عزیزان در همه عملیاتها از جمله طریق القدس ، فتح المبین و بیت المقدس بود و در عملیات رمضان که به عنوان آرپی جی زن وارد عملیات شده بود مورخ ۶۱/۴/۲۳ در محل شلمچه مورد اصابت ترکش دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید و رمضانی شد.

 

 

بازگشت از عملیات فتح امبین-ابهری شهید ابهری

 

شهید محمدرضا ترنجی
از آغاز جنگ تحمیلی به عضویت جهاد کاشان درآمد و در همه عملیاتها شرکت داشتند، در حصر سخت آبادان محمدرضا در کنار برادران ستوده و حاج محمود صلواتی در کارخانه یخ احمد آباد حضور فعال داشت و پس از شکست حصر آبادان در کنار حاج محمود صلواتی به عنوان رانندگان لدر و بولدزر در همه عملیاتها شرکت داشتند و محمدرضا در عملیات رمضان با عطش سنگینی روبرو شد .ناگهان  از محمود صلواتی جدا شد و دیگر کسی اثری از او نیافت و این مرد خدا عاشقانه و مفقودالاثر به الله پیوست. گرچه روزها حاج محمود صلواتی همه جای شلمچه ، کوشک و… را گشتند ولی اثری از او نیافتند.

شهید رحمت اله جمالی

از سال۱۳۶۰به عضویت جهاد کاشان درآمد و در اکثر عملیاتها در کارهای مهندسی و پل سازی مخصوصا کارهای جوشکاری فعالیت داشت . در عملیات رمضان چون عطش رزمندگان زیاد شد با یک تانکر آب به یاری رزمندگان اسلام شتافت . لب تشنگان عملیات او را بسیار متاثر کرده بود و عاقبت نیز با رفتن روی مین در تاریخ ۶۱/۵/۷ در منطقه پاسگاه زید به شهادت رسید و در گلزار شهدای نوش آباد به خاک سپرده شد.