کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

جلسه دیدار با خانواده معظم شهیدان فتال ، میرزابیگی ،حلوایی و خبازی با حضور مدیریت محترم جهادکشاورزی کاشان وکانون سنگرسازان برگزار گردید که در این دیدار خاطراتی از این عزیزان سنگرساز بی سنگر توسط همرزمان و خانواده های محترمشان بیان گردید.

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان

 

IMG_3251

IMG_3220

IMG_2991

IMG_2985