کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

خبر فوری…
پیرو فراخوان ارائه کارنامه فرزندان دانش آموز و دانشجوی اعضای کانون سنگر سازان کاشان ، با اطلاع می رساند ضمن تعیین سقف معدل برای این عزیزان به شرح ذیل ، استثنائاتی نیز منظور گردیده است که لازم است مشمولین آن ، کارنامه های خود را به این کانون تحویل فرمایند ؛

سقف معدل
۱)دانش آموزان ابتدایی: کل دروس خیلی خوب .
۲) ” ” متوسطه اول : معدل ۱۹ به بالا .
۳) ” ” متوسطه دوم : معدل ۱۸ به بالا .
۴) دانشجویان کاردانی و کارشناسی :معدل ۱۷ به بالا .
۵) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری :۵/۱۶ .

استثنائات
فرزندان عزیز شهدا، جانبازان ۷۰% به بالا ، آزادگان ، حافظین کل قرآن و رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکوربا یک نمره کمتر از سقف معدل تعیین شده می توانند جهت تحویل کارنامه خود تا تاریخ ۱۷ شهریور به کانون سنگر سازان اقدام نمایند .
لذا برای دارندگان معدلهای کمتر از موارد فوق برنامه های تشویقی دیگری منظور شده که در زمان خود به اطلاع خواهد رسید .