کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

ششم محرم الحرام:

۱٫یاری طلبیدن حبیب ابن مظاهر از بنی اسد:

در شب ششم جناب حبیب ابن مظاهر اسدی با اذن امام حسین علیه السلام برای
اوردن یاور وکمک، به قبیله بنی اسد رفت.اسدیان پذیرفتند وحرکت کردند، ولی


جاسوسان به عمر سعد خبر دادند واو عده ای را فرستاد تا مانع انها شوند.
لذا درگیری رخ داد که درین میان جمعی از بنی اسد شهید و زخمی وبقیه
ناگزیر به فرار شدند و حبیب به خدمت حضرت امد و جریان را عرض کرد.

۲٫اولین محاصره فرات در کربلا:

به نقلی عمر سعد، شبث ابن ربعی خبیث را همراه سه هزار مرد سفاک با
کوبیدن طبل و دهل کنار فرات فرستاد که اطراف ان را به محاصره در اوردند.

۳٫تراکم لشکر یزید در کربلا:

در این روز لشکر زیادی برای جنگ با حضرت ابا عبدالله علیه السلام جمع شدند.