کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز دهم:

روز عاشورا؛

۱٫روز عزای ال الله علیهم السلام

۲٫پیوستن حر ابن یزید ریاحی به ابا عبدالله الحسین و شهادت ان جناب

۳٫شهادت امام حسین علیه السلام ودیگر اصحاب

۴٫جدا شدن سرهای مطهر

۵٫به اتش کشیدن خیمه های ال الله

۶٫فرستادن راس مطهر امام حسین به کوفه در عصر عاشورا توسط خولی ملعون