کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

موضوع: کرامت انسان مبنای تربیت فرزندان. سخنران: استاد واجدی. جلسه خواهران جهاد.

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند – هنگامي که از خانه بيرون مي رويد با او خدا حافظي کنيد . – حد اقل روزي بيست دقيقه وقت خود را به او دهيد و کار ديگري انجام ندهيد

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند – چون از ديدن، لذت مي برد موقع ورود به منزل متوجه تغييراتي شويد که او در خود بوجود آورده و بازبان تاييد کنيد . – وقتي غذا مي پزد ازدست پختش تعريف کنيد خانم ها بخوانند – صبح ها پيش از شوهرتان از خواب برخيزيد تا وقتي كه او بر سر سفره مي آيد كارهاي خود را انجام داده باشيد . – سعي كنيد هميشه پيش شوهرتان شاداب و خندان باشيد

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند – وقتي از خانه بيرون مي رويد ازاو بپرسيد :آيا چيزي لازم داريد ؟ – حداقل روزي دو بار بگوييد : عزيزم دوستت دارم

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند – هرگاه احساساتش جريحه دار شد با او گفتگو کنيد و بگوييد ، متاسّفم . – وقتي با شما صحبت مي کند مشغول کار ديگري نشويد

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند  اگر از شما در خواست كمك و حمايت كرد به او پاسخ مثبت بدهيد . – با او به گو اي رفتار كنيد كه در اوايل ازدواج مي كرديد

[بیشتر بخوانید...]

آقایان بخوانند – در بيرون خانه ، خودتان را با خوردن چيزهاي مختلف سير نكنيد تا بتوانيد از دست پخت همسرتان لذت ببريد . – لذتي را كه از ديدن او مي بريد اظهار كنيد

[بیشتر بخوانید...]

آقایان بخوانند – به همسر خود دركارهاي خانه كمك كنيد . – با همسرتان جدي ورسمي نباشيد ، سعي كنيد با او خودماني باشيد.

[بیشتر بخوانید...]

آقايان بخوانند . – در گفتگو هاي خانوادگي،سعي كنيدسخني نگوييدكه فتنه اي ايجاد شود.بدانيد اين گفتگوها در حافظه ي همسرتان باقي خواهد ماند. – سعي كنيد در برابر همسرتان ، ظاهري آراسته وتميزداشته باشيد

[بیشتر بخوانید...]

آقایان بخوانند – در صورتي كه مرتكب خطا يا اشتباهي نسبت به همسرتان شديد ، ضمن اعتراف به تقصير خود ، از همسرتان پوزش بخواهيد .

[بیشتر بخوانید...]