کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثارجهادگر شهید جهانگیر فضلی

 تاریخ تولد : ۱۳۲۲

تاریخ شهادت               محل شهادت                مدفن

۹/۹/۶۰                              بستان               بهشت زهراء تهران

 

 

در سال ۱۳۲۲در روستای کرج خلخال دیده به جهان گشود در نوجوانی پدر خود را از دست داد با تشکیل جهاد سازندگی به کمیته عمران جهاد کاشان پیوست و به خدمت محرومان همت گماشت. وی در جبهه های نبرد هم حضور یافت و پس از ماهها فعالیت سرانجام در تاریخ ۹/۹/۶۰ در عملیات بستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

 راهیان کربلا را بنگر ، آنان خوب دریافته اند که زندگی ، به خون وابسته است و پیکر تاریخ بی خون ، ثاراله مرده ای بیش نیست.