کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثارجهادگر شهید حسین ذوالفقاری

تاریخ تولد : ۱۳۳۶

تاریخ شهادت                 محل شهادت                   مدفن

۶۴/۱۱/۱۹                   هورالعظیم             آران و بیدگل

 

در سال ۱۳۳۶ در شهر آران متولد شد کودکی را درخانواده ای کشاورز سپری کرد در نوجوانی پدر خود را از دست داد و درس را برای تأمین معاش خانواده رها کرد با شروع جنگ با وجود مشکلات فراوان زندگی خود را به جمع جهادگران رساند و به عنوان راننده در خدمت رزمندگان درآمد.

سرانجام در تاریخ ۱۹/۱۱/۶۴ در منطقه هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.