کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثار جهادگر شهید غلامحسین کریمیان  

شهید غلامحسین کریمیان          تاریخ تولد: ۱۳۴۹          

تاریخ شهادت              محل شهادت           مدفن

۶۷/۵/۱                        کوشک

                                        

با تشکیل گردان شهید سلمان فارسی جهاد سازندگی کاشان در جبهه جنوب و سپس از شرکت ایثارگرانه در عملیات کربلای ۵ به جمع سنگرسازان بی سنگر جهاد کاشان پیوست،از خصوصیت بارز این شهید بزرگوار روحیه مقاومت وصبر او در برابر مشکلات سخت دفاع بود سخت ترین موقعیتهای جغرافیایی که زیر شدید ترین آتش دشمن بود برای ایجاد سنگر و موانع اعلام آمادگی می کرد و هرگز از کار و تلاش خسته نمی شد و به جرات می توان گفت که از نظر روحیه و مقاومت در گردان کم نظیر بود شبی در منطقه عملیاتی کوشک با همسنگر عزیزش سیدمجتبی حسینی تا صبح جلو دشمن خاکریز زدند و صبح هردو به محاصره دشمن درامدند و از سوی دشمن به رگبار بسته شدند و آنگاه که شهید عزیزمان کریمیان در خون پاکش می غلتید یزدیان همراهش رابه اسارت بردند