کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثارجهادگر مفقود الاثر رضا ترنجی

تاریخ تولد : ۱۳۴۲           

تاریخ شهادت                   محل شهادت             مدفن  

۶۱/۴/۲۳   

در سال ۱۳۴۲ در کاشان چشم به جهان گشود دوره راهنمائی بود که انقلاب اسلامی آغاز شد و او بذای حضور شبانه روزی در تظاهرات و فعالیت های ضد رژیم شاه درس را رها کرد . در ۵ عملیات مهم  حماسه ها آفرید و سرانجام در تاریخ ۶۱/۴/۲۳ در عملیات رمضان  مفقود الاثر گردید و تاکنون هیچ خبری از ایشان بدست نیامده است.