کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

Warning: Use of undefined constant d3 - assumed 'd3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 23

گنجینه معارف
مهم ترین ویژگی های رهبری امام خمینی (ره)

(بیشتر…)

سنگرسازان
سنگرسازان

Warning: Use of undefined constant film1 - assumed 'film1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 64

Warning: Use of undefined constant film1 - assumed 'film1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 64
گالری فیلم هانمایش همه

Warning: Use of undefined constant film5 - assumed 'film5' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 66

Warning: Use of undefined constant film4 - assumed 'film4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 66

Warning: Use of undefined constant f1 - assumed 'f1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 83

Warning: Use of undefined constant f1 - assumed 'f1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 83
آخرین برنامه هانمایش همه

Warning: Use of undefined constant f3 - assumed 'f3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 85

Warning: Use of undefined constant f4 - assumed 'f4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 85

Warning: Use of undefined constant g3 - assumed 'g3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sangarkashan/public_html/wp-content/themes/sangarkashan/home.php on line 97

خطبه ۱۸۲

آرى آن دسته از برادرانى كه در جنگ صفین خونشان ريخت، هيچ زيانى نكرده‏ اند، گر چه امروز نيستند تا خوراكشان غم و غصّه، و نوشيدنى آنها خونابه دل باشد. به خدا سوگند، آنها خدا را ملاقات كردند، كه پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها را در سراى امن خود جايگزين فرمود: كجا هستند برادران من كه بر راه حق رفتند، و با حق در گذشتند كجاست عمّار  و كجاست پسر تيهان (مالك بن تيهان انصارى)  و كجاست ذو الشّهادتين  (خزيمة بن ثابت كه پيامبر شهادت او را دو شهادت دانست) و كجايند همانند آنان از برادرانشان كه پيمان جانبازى بستند، و سرهايشان را براى ستمگران فرستادند (پس دست به ريش مبارك گرفت و زمانى طولانى گريست و فرمود) 

دريغا از برادرانم كه قرآن را خواندند، و بر أساس آن قضاوت كردند، در واجبات الهى انديشه كرده و آنها را بر پاداشتند، سنّت‏ هاى الهى را زنده و بدعت‏ها را نابود كردند، دعوت جهاد را پذيرفته و به رهبر خود اطمينان داشته و از او پيروى كردند. (سپس با بانگ بلند فرمود) جهاد جهاد بندگان خدا من امروز لشكر آماده مى ‏كنم، كسى كه مى‏ خواهد به سوى خدا رود همراه ما خارج شود. (بیشتر…)