کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

جلسه قرائت کانون به مناسبت رحلت امام خمینی(ره ) و شهدای قیام ۱۵ خرداد و همچنین یاد شهیدان مهدی نجفی و محمود چناری برگزار گردید. که در آن جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن ، آقای سادات الحسینی بحث های تفسیری خود را برای حاضرین مطرح نمود و پس از آن آقای موسی کیخا در رابطه با اهداف مقدس حضرت امام در رابطه با انقلاب و فتح خرمشهر صحبت نمودند.

فرازی از وصیتانه سردارشهید مهدی نجفی

سفرش به برادرانم این است که جداً از امام پیروی کنید ما دیده ایم که بزرگمرد چکار کرده است و هر کس با دیده بصیرت بنگرد، بزرگواری ، عظمت و حقیقت این مرد حق و عدل و امام مجاهد را درمیابد. نباشد روزی که از خط راستین امام که طریق اسلام و رسول اله (ص ) است.

فرازی از وصیتنامه شهیید محمود چناری      

به جوانانی که در این زمان حساس وقت گرانبهای خود را صرف کارهای ناشایسته مانند ایستادن بی مورد در کوچه و خیابان و تفریحات ناسالم دیگر می کنند هشدارشان باد که این ساعات و دقایف عمل آنها نزد خداوند تعالی ثبت و ضبط است.