کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
واگذاری سهام نصر
چهارشنبه - 14 سپتامبر 2016

این کانون از تاریخ ابلاغ واگذاری سهام نصر به ایثارگران اعم از خانواده های معظم شهدا ،آزادگان ، جانبازان و رزمندگان از اول شهریور ۱۳۹۵ تاکنون حدودا بیش از ۲۵۰ نفر را ثبت نام کرده و فرم واگذاری سهام را به آنان تحویل داده است. تمامی این عملیات ها در دفتر کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان با همکاری ایثارگران جهاد کاشان انجام شده است. شایان ذکر است که این کار تا آخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت.