کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

این کانون از تاریخ ابلاغ واگذاری سهام نصر به ایثارگران اعم از خانواده های معظم شهدا ،آزادگان ، جانبازان و رزمندگان از اول شهریور ۱۳۹۵ تاکنون حدودا بیش از ۲۵۰ نفر را ثبت نام کرده و فرم واگذاری سهام را به آنان تحویل داده است. تمامی این عملیات ها در دفتر کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان با همکاری ایثارگران جهاد کاشان انجام شده است. شایان ذکر است که این کار تا آخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت.