کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

بسمه تعالی

به اطلاع تمامی عزیزان رزمنده ای که سابقه ی جبهه۵ ماه به بالا از جهاد سازندگی دارند ویا رزمندگانی که ۴ماه سابقه از جهاد و ۲ماه سابقه از هر ارگانی دارند و سهامدار شرکت نصر تهران و اصفهان و شرکت تلاشگران نمی باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام این سهام  باشماره تلفن (۵۵۴۵۲۱۶۵) دفتر کانون سنگر سازان کاشان تماس بگیرند.       ( کانون سنگر سازان بی سنگر کاشان وآران و بیدگل)