کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز سوم محرم الحرام:

۱٫نامه امام حسین علیه السلام برای اهل کوفه؛

در این روز امام حسین علیه السلام برای بزرگان کوفه نامه ای نوشتند و ان
را به قیس بن مسهر صیداوی دادند که به کوفه برساند.


مامورین بین راه قیس را گرفتند، و پس از انکه او بر ضد یزید وابن زیاد
سخن گفت، او را به شهادت رساندند.

۲٫ورود عمر بن سعد به کربلا؛

در این روز عمرابن سعد با شش یا نه هزار سوار برای قتل پسر پیامبر صلی
الله علیه واله وسلم وارد کربلا شد و در مقابل ان حضرت لشکرگاه ساخت و
خیمه برافروخت. ورود ابن سعد به کربلا در روز چهارم هم نقل شده است.