کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
وقایع روز هفتم محرم
یکشنبه - 8 سپتامبر 2019
روز هفتم:
 
۱٫بستن اب بر امام حسین علیه السلام
 
۲٫نامه عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد مبنی بر سختگیری بر امام حسین علیه السلام