کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
روز هفتم:
 
۱٫بستن اب بر امام حسین علیه السلام
 
۲٫نامه عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد مبنی بر سختگیری بر امام حسین علیه السلام