کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
وقایع روز هشتم محرم
یکشنبه - 8 سپتامبر 2019

روز هشتم:

۱٫قحط اب در خیمه های حسینی

۲٫ملاقات امام حسین با ابن سعد ملعون