کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند

– در زندگي صداقت داشته باشيد .
– رابطه عاطفي خود را با مادر و پدر خويش بيشتر كنيد و سعي نماييد رابطهي همسرتان با پدر و مادرتان صميمي تر باشد .
– اگر با پدر ومادر در يك خانه زندگي مي كنيد به گونه اي رفتار كنيد كهحساسيت شان تحريك نشود .


– گلايه هاي مادر و خواهر خود را به همسرتان انتقال ندهيد و از تعريف وتمجيد آنان نسبت به شخصيت خوب عروسشان سخن بگوييد .
– هنگام اختلاف بين همسر با والدين ، خواهر و برادرتان ، سعي كنيدكاملا بي طرف باشيد .

خانم ها بخوانند

– شوهر خود را سرزنش ، توهين و تحقير نكنيد .
– براي جلب اعتماد مادر شوهر وخواهر شوهر گاهي براي آنها هديه بخريد ودر مناسبت ها به آنها توجه كنيد .
– گلايه و ناراحتي هاي خود را با متانت و گرمي با شوهر در ميان بگذاريد .
– شوهر نياز دارد گاهي از قيد و بند رندگي زناشويي آزاد باشد . به اوآزادي بدهيد گاهي به تفريح يا بازي و … برود .
– به ترقي و رشد شوهر خود كمك كنيد .