کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
کرامت انسان مبنای تربیت فرزندان
سه‌شنبه - 3 دسامبر 2019
موضوع: کرامت انسان مبنای تربیت فرزندان.

سخنران: استاد واجدی.
جلسه خواهران جهاد.